XXV lat OIPiP Regionu Płockiego

Obchody Jubileuszu 25- lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regionu Płockiego odbyły się w dniu 22 października 2016 roku uroczystą Mszą  Świętą w Bazylice Katedralnej odprawioną przez Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego. Oprócz członków samorządu we mszy uczestniczyła Prezes NRPiP Pani Zofia Małas oraz zaproszeni goście. Podczas Liturgii odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, przekazanie i odebranie Przyrzeczenia od  Pocztu Sztandarowego w imieniu wszystkich członków samorządu zawodowego. To był niezwykły moment dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych – otrzymaliśmy Sztandar – weksylium, które jest symbolem naszej społeczności, widocznym znakiem uosabiającym naszą pracę. Po uroczystości Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej wszyscy uczestnicy udali się do gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej im.  K. Szymanowskiego w Płocku, gdzie była kontynuowana dalsza część uroczystości obchodów  srebrnego Jubileuszu Naszego Samorządu.

Podczas uroczystości przedstawiono krótką sesję historyczno wspomnieniową powstania Samorządu następnie dokonano wręczenia złotych, srebrnych i brązowych odznaczeń Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Wyróżnione pielęgniarki i położne otrzymały  Dyplomy uznania za zaangażowanie i wspieranie swoimi działaniami  samorządu  nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz  Prezesa  NRPiP Panią Zofię Małas i Przewodniczącą  Okręgowej Rady Elżbietę Pleczyńską.  Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego  wyróżnił  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego  Medalem pamiątkowym  PRO MAZOVIA. W końcowym etapie uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście, przekazali  dla wszystkich członków serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu 25- lecia Samorządu. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w której uczestnicy wysłuchali Koncertu muzycznego w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *