Konsultanci krajowi

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

dr hab. n. hum. Danuta Dyk

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydz. Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel.: 61655 92 39
faks: 61 655 92 38
e-mail: dyk@ump.edu.pl

W sprawie pytań, dotyczących zagadnień związanych między innymi z procedurą podawania przez pielęgniarkę leku do cewnika zewnątrzoponowego.

Pielęgniarstwo

dr hab. n. hum. Maria Kózka

Instytut Pielęgniarstwa CM UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel.: 12 421 41 60, 12 431 27 08
faks: 12 429 48 72
e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

W sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych.

W sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów.

W sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych.

W sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie.

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent – zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych – projekt bezpiecznej praktyki medycznej.

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent – zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych – projekt bezpiecznej praktyki medycznej – profilaktyka ryzyka upadku.

W sprawie podawania przez pielęgniarki autoszczepionek.

Pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze

mgr Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
tel.: 71 373 20 56
faks: 71 373 20 56
e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

W sprawie podawania leków noworodkom i niemowlętom w warunkach domowych przez położne środowiskowe/rodzinne.

W sprawie opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej.

W sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem.

W sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna.

W sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu noworodka.

W sprawie postępowania z pępowiną po porodzie i w dalszych dobach życia noworodka.

W sprawie kwalifikacji jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie.

W sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę.

W sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym.

Pielęgniarstwo onkologiczne

dr n. med. Anna Koper

Centrum Onkologii – Szpital im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel.: 52 374 32 04
faks: 52 374 33 01

Wyjaśnienie dotyczące podawania leku cytostatycznego Metotrexat w ogólnym gabinecie zabiegowym POZ.

W sprawie przygotowywania i podawania leków cytostatycznych przez pielęgniarki.

W sprawie sporządzania leków cytostatycznych.

Pielęgniarstwo rodzinne

Beata Ostrzycka

ul. Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel.: 89 539 80 79
email: wokbeata1@wm.pl

W sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych.

W sprawie realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta.

W sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.

W sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.

mgr Elżbieta Szwałkiewicz

Centrum Pielęgnacyjne Niebieski Parasol
ul. Boenigka 9
10-686 Olsztyn
tel.: 89 543 71 16
faks: 89 541 35 70
e-mail: niebieskiparasol@niebieskiparasol.org.pl

W sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów.

Zalecenia dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. med.Krystyna Piskorz – Ogórek

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel.: 89 539 34 55
faks: 89 533 77 01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

W sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych.

W sprawie wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarek na zakup leków dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania.

Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki.

W sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków – u dzieci do 3 miesiąca życia.

W sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach / szpitalach pediatrycznych.

W sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci.

W sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych.

W sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych.

W sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych.

W sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami.

W sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.

W sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20 – 24
40-027 Katowice
tel.: 32 259 15 86
faks: 32 255 40 52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

List otwarty Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego do uczestników X Ogólnopolskiego Sympozjum.

W sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem.

W sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.

W sprawie redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego.

Pielęgniarstwo ratunkowe

Marek Maślanka

Dotycząca braku wypłacania 20% dodatku za pracę w SOR, oraz eliminowaniu pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego.

W sprawie transportu pacjentów z symptomatologia: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje sie jednostka organizacyjna szpitala…

Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego w sprawie eliminowanie pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Pielęgniarstwo psychiatrycznetryczne

dr Anna Hajduk

Pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne

dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

mgr Izabela Kaptacz