Webinaiumr – ISTOTNE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ” – 18 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „ISTOTNE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ”. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 18.00.…

Ankieta dla personelu medycznego – Wpływ zdarzeń niepożądanych na personel medyczny

W świetle dotychczasowych badań prowadzonych na świecie, pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w nieprzewidziane zdarzenia, niezamierzone błędy w opiece czy urazy pacjenta, doświadczają negatywnych skutków, stając się w ten sposób drugimi ofiarami. Mogą doświadczać poczucia winy, wyrzutów sumienia,…

Webinar pt. ” Wpływ cukrzycy u matki na ciążę i dziecko; 22 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy na webinar! Podczas tego wyjątkowego spotkania, dr hab. n med. Katarzyna Cyganek, diabetolog oraz Leokadia Jędrzejewska, wieloletnia Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, poprowadzą nas przez zagadnienia związane z cukrzycą od strony położnej i lekarza, skupiając się…

Komunikat nt. szkolenia realizowanego w ramach Programu pn.”Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka, powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”; 28 maja 2024 r., Płock

K O M U N I K A T W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego zapraszam członków naszej Izby na szkolenie realizowane w ramach Programu pn. „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców…