Zapomogi pieniężne

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 9/VI/2012 OZPiP RP z dnia 10 marca 2012 r. członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego regularnie opłacający składki w przypadkach losowych mogą ubiegać się o przydział bezzwrotnych zapomóg pieniężnych z funduszu socjalnego, którego wysokość określa raz w roku w planie finansowym Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.