Opinie prawne

Opinie prawne oraz interpretacje przepisów, które mają szczególne znaczenie w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Opinia w sprawie dokumentacji medycznej.

Opinia o dodatkach zmianowych oraz czasie pracy kadry kierownicze

Opinia prawna w sprawie zwolnienia pracownika do pracy na rzecz samorządu

Opinia prawna dotycząca pracy pielęgniarek szkolnych w wakacje

Opinia w sprawie egzekucji składek na rzecz samorządu

Opinia w sprawie pieczątek pielęgniarskich

Czy wszystkie polecenia służbowe przełożonego zobowiązują pielęgniarkę/położną do ich wykonania?

Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami