Uchwały 2011

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do podejmowania działań w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w zakresie określonym uchwałą.

Uchwała w sprawie wytypowania i upoważnienia osób do podpisywania rachunków, czeków i przelewów.

Uchwała w sprawie wytypowania i upoważnienia osób spośród członków Prezydium ORPiP RP do podpisywania zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu, zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek…

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych i zespołów działających przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie wyborów na stanowiska przewodniczących i członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd.

Uchwała w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. Konkursów działającej przy ORPiP RP oraz zasad wskazywania przedstawicieli ORPiP do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji Socjalnej działającej przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Etyki Zawodowej działającej przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Skarg i Wniosków działającej przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Zatrudnienia, Pracy i Płacy działającej przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Położnych działającego przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Nadzoru nad Wykonywaniem Indywidualnych, Indywidualnych Specjalistycznych i Grupowych Praktyk.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Biuletynu Informacyjnego działającego przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy ORPiP RP.