Konsultanci wojewódzcy

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr Elżbieta Czapska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

ul. Witosa 2
06-200 Maków Mazowiecki
tel.: 29 714 23 00
faks: 29 714 22 99
email: elzbieta.czapska@wp.pl

Pielęgniarstwo

mgr Agnieszka Bukowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów
tel.: 23 672 22 13
faks: 23 672 22 13
email: agnieszkabukowska2@o2.pl

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

mgr Paweł Witt

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
tel.: 22 522 74 41
faks: 22 628 29 88
email: pawwitt@wp.pl

Pielęgniarstwo onkologiczne

mgr Barbara Włodarczyk

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel.: 22 349 62 44
faks: 22 349 62 42
email: bwlodarczyk@ihit.waw.pl

Pielęgniarstwo pediatryczne

mgr Teresa Pych

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.: 22 815 77 14
faks: 22 815 15 13
email: t.pych@czd.pl

Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

mgr Lilia Kimber-Dziwisz

Zakład Opieki Długoterminowej
Radomski Szpital Specjalistyczny

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
tel.: 48 361 55 44
faks: 48 361 55 44
email: zport@poczta.onet.pl

Pielęgniarstwo psychiatryczne

mgr Anna Dudek

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki
tel.: 22 390 08 69
faks: 22 781 65 02
email: a.dudek@drewnica.pl

Pielęgniarstwo ratunkowe

Małgorzata Niewczas

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

ul. Gwardii Ludowej 5
09-400 Płock
tel.: 24 366 78 03
faks: 24 366 78 50
email: niewczas64@interia.pl

Położnictwo i ginekologia

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Pl. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
tel.: 22 502 14 60
faks: 22 502 21 57
email: miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

Pielęgniarstwo rodzinne

mgr Anna Sadkowska

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Szczęśliwicka 36
02-439 Warszawa
tel.: 22 823 21 30
faks: 22 823 12 19
email: sadkowskaanna@wp.pl