Indywidualna, specjalistyczna, grupowa praktyka pielęgniarska, położnicza

SZANOWNI PAŃSTWO!

KONTAKT

REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (RPWDL).

Adres e-mail do Administratora Technicznego jest następujący:
rpwdl@cez.gov.pl

Nowy numer infolinii to – kier (Warszawa)

Tel : ( 22 ) –19 239.

Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian: 9.00-15.00