Oferta pracy dla pielęgniarki/pielęgniarza, położnej lub ratownika medycznego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75 zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza, położną lub ratownika medycznego do Terenowego Oddziału w Płocku.

Praca polega na administracyjnej obsłudze i poborze krwi podczas akcji krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą oddziału oraz w siedzibie oddziału.
Proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres kadry@rckik-warszawa.com.pl lub plock@rckik-warszawa.com.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko …………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *