Zaproszenie na Interdyscyplinarną Konferencję Gdańskich Hospicjów dla Dzieci: 12-14 września 2024 r.