W dniu 29 marca 2024 roku  (piątek)

Biuro OIPiP RP  jest czynne

do godz. 13.00