W dniu 28 maja 2024 roku (wtorek)

 Biuro OIPiP RP 

jest   n i e c z y n n e 

 z powodu organizacji szkolenia

realizowanego w ramach Programu pn. „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu  oddechowego  mieszkańców Płocka, powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.