W dniu 2 maja  2024 roku (czwartek)

 Biuro OIPiP RP 

jest   n i e c z y n n e