W dniu 15 marca  2024 roku (piątek)

 Biuro OIPiP RP 

jest   n i e c z y n n e