Mazowiecki Urząd Wojewódzki – zaproszenie do współpracy