Komunikat nt. szkolenia realizowanego w ramach Programu pn.”Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka, powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”; 28 maja 2024 r., Płock

K O M U N I K A T

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego zapraszam członków naszej Izby na szkolenie realizowane w ramach Programu pn. „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka, powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej WSzZ w Płocku. Rejestracja uczestników od godz.: 8.30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału do biura OIPiP RP (należy podać imię i nazwisko, nr tel oraz email) na  emaila: biuro@oipip.org.pl do dnia 15 maja 2024 r.

W załączeniu tematyka  szkolenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca ORPiP RP

Maria Maruszak-Szeliga

TEMATYKA 

  1. Koordynacja jako element nowoczesnej opieki onkologicznej;
  2. Wsparcie żywieniowe pacjenta onkologicznego;
  3. Zakładanie i obsługa dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych u pacjentów leczonych onkologicznie;
  4. Chemioterapii
  5. Chemioterapia domowa 
  6. Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu chemioterapii – wspierająca rola pielęgniarki