Forum „Samodzielność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych- czy my ją dobrze rozumiemy? – 10.05.2024 r.

Samodzielność zawodowa Pielęgniarek i Położnych- czy my ją dobrze rozumiemy?

Forum zaplanowane jest na 10.05.2024 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. Szczegóły w załączniku i na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

https://zpp.wum.edu.pl/forum-samodzielnosc-zawodowa-pielegniarek-i-poloznych