XIX Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych; Krynica-Zdrój, 23-26 września 2024 r.

„Jakość opieki zdrowotnej. Innowacje i najlepsze praktyki”
KRYNICA-ZDRÓJ 23 – 26 września 2024

PROGRAM:

 • Modele zarzadzania
 • Właściwa gospodarka lekowa oddziału – propozycje działań organizacyjnych poprawiających skuteczność, bezpieczeństwo i efektywność farmakoterapii
 • Wykorzystanie zdarzeń niepożądanych dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów
 • Psychologiczne aspekty monitorowania zdarzeń niepożądanych – kultura braku oskarżeń i stygmatyzacji
 • Odpowiedzialność pracownicza pielęgniarek
 • Ochrona prawna personelu  w aspekcie ustawy o jakości
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Kompleksowe inwestycje
 • Hospitalizacja pacjenta z diagnozą psychiatryczną
 • Profilaktyka zakażeń – wybrane zagadnienia
 • Wsparcie pielęgniarskiej kadry zarządzającej w rozwoju kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.