W  OKRESIE  WAKACYJNYM (lipiec i sierpień)

BIURO OIPiP RP

CZYNNE CODZIENNIE

OD  PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 700  –  1500