Studia podyplomowe: Executive Master of Business Administration EMBA – Warszawa

Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA organizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie skierowane są do osób, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia.

Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia należą:

  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej,
  • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
  • przygotowanie do analizy organizacji,
  • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, zarządzania zamianą, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Studia Executive Master of Business Administration (EMBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z Panem:

Maciejem Orłem

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie

E-mail: podyplomowe@vizja.pl

Tel. kom.: +48 695 695 545