Pilny komunikat Przewodniczącej ORPiP RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informuję, iż NIPiP pozyskała dodatkowe środki na zakup tabletów dla pielęgniarek i położnych uczestniczących w pierwszym etapie projektu ,,Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ‘’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,które otrzymały materiały szkoleniowe na pendrivach. W związku z tym uczestnicy edycji następujących szkoleń:

– Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja,

– Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 2 edycja,

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 1 edycja,

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 2 edycja,

– Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – 1 edycja,

organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego proszeni są o zgłaszanie się do biura OIPiP RP celem odbioru tabletów.

Łączę pozdrowienia

Przewodnicząca ORPiP RP

Maria Maruszak-Szeliga