Medykalizacja porodu w Polsce

Najnowszy raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pt. Medykalizacja porodu w Polsce.

Znajdą w nim Państwo m.in. informacje na temat aktualnej sytuacji w opiece okołoporodowej w oparciu o dane i informacje zebrane od 367 szpitali w tym informacje na temat stopnia medykalizacji porodów w Polsce, opieki okołoporodowej w poszczególnych województwach oraz w szpitalach z I, II i III stopniem referencyjności oddziału położniczego, przestrzegania standardów opieki okołoporodowej, warunków na salach porodowych, dostępności niefarmakologicznych oraz farmakologicznych metod łagodzenia bólu w tym bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego, a także przygotowania placówek do opieki nad kobietami niepełnosprawnymi.
Raport zawiera również rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia, szpitali oraz osób sprawujących opiekę, które mamy nadzieję, podobnie jak cały materiał, posłużą do podejmowania właściwych decyzji i działań w Państwa pracy w celu podnoszenia jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *