III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: 17-18.04.2024 r. PANS w Głogowie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam na III Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt. „Opieka pielęgniarska i jej aspekty ekonomiczne”, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2024 r. w PANS w Głogowie i będzie miała formę hybrydową. W załączniku do tej wiadomości znajduje się komunikat, z którym można się zapoznać.

Karta zgłoszeniowa na konferencję, wzór e-postera oraz umowa wydawnicza i oświadczenie do DBC są dostępne na stronie: https://im.pans.glogow.pl/konferencje/ w zakładce „Konferencja 2024”.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu i rozpropagowanie informacji wśród personelu pielęgniarskiego podmiotów leczniczych działających na terenie Państwa Izb.