Diagnostic Nurse – jako narzędzie edukacyjne wspierające kompetencje diagnostyczne pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem.