admin

admin

Webinaiumr – ISTOTNE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ” – 18 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „ISTOTNE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ”. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 18.00.…

Komunikat nt. szkolenia realizowanego w ramach Programu pn.”Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka, powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”; 28 maja 2024 r., Płock

K O M U N I K A T W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego zapraszam członków naszej Izby na szkolenie realizowane w ramach Programu pn. „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców…