Ankieta dla personelu medycznego – Wpływ zdarzeń niepożądanych na personel medyczny

W świetle dotychczasowych badań prowadzonych na świecie, pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w nieprzewidziane zdarzenia, niezamierzone błędy w opiece czy urazy pacjenta, doświadczają negatywnych skutków, stając się w ten sposób drugimi ofiarami. Mogą doświadczać poczucia winy, wyrzutów sumienia, problemów z zasypianiem. Towarzyszą temu myśli o rezygnacji lub zmianie pracy. Na świecie bada się skalę tego zjawiska, aby móc wprowadzać programy wspierające personel medyczny. W Polsce nie znamy skali tego zjawiska. To badanie może pomóc w budowaniu świadomości o wpływie zdarzeń niepożądanych na personel medyczny,a tym samym potrzebie wprowadzania takich programów w Polsce.

Pragnę podkreślić, że ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, bez możliwości identyfikacji osób biorących udział w badaniu.

Badanie jest prowadzone we współpracy z dr Dorotą Sys z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Link do postu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajduje się tu:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=817341110422762&set=a.497386459084897